روز نهم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (عکس)

روز نهم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (عکس)

در سینما رسانه (پردیس ملت) فیلم مستند «تمام چیزهایی که جایشان خالی است» و 3 فیلم داستانی "سونامی" ، "جان دار" و "قسم" نمایش داده شد.