کواکبیان: فیلم «تیغ و ترمه» واقعیت‌های جامعه را منعکس کرده است

کواکبیان: فیلم «تیغ و ترمه» واقعیت‌های جامعه را منعکس کرده است

مصطفی کواکبیان: این فیلم تا حدودی معضلات خانواده‌های کلان‌شهرها و طبقه‌ای خاص را به تصویر کشیده و در حد خود تاثیرگذار است.