ایران در پیوند کلیه مقام نخست خاورمیانه را دارد

ایران در پیوند کلیه مقام نخست خاورمیانه را دارد

تهران - ایرنا - رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه پیوند اعضا یکی از موفق ترین رشته های پزشکی در ایران است، گفت: اولین کشور در منطقه خاورمیانه هستیم که پیوند کلیه انجام می دهیم.
دکتر عباس بصیری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پیوند کلیه است، افزود:بعد از انقلاب این رشته جراحی به مقدار زیادی گسترش پیدا کرد و در حال حاضر در اکثر استان های کشور پیوند کلیه انجام می شود
وی با اشاره به اینکه از لحاظ ابزار و تکنیک جراحی از پیشرفت های خوبی برخوردار هستیم، گفت: پزشکان زبردستی در کشور داریم که پیوند کلیه را انجام می دهند
** تاکنون حدود 40 هزار پیوند کلیه در ایران انجام شده استرئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: تاکنون حدود 40 هزار پیوند کلیه در ایران انجام شده که نشان دهنده توانمندی ما در این حوزه پزشکی است.وی اظهار داشت: تقریبا 60 درصد پیوند کلیه در ایران از افراد دچار مرگ مغزی و بقیه از دهندگان افراد زنده است
این کار سبب افزایش تعداد پیوند کلیه در ایران شده است.بصیری ادامه داد:حدود 85 درصد کسانی که پیوند کلیه انجام می دهند، بعد از 3 سال هنوز کلیه شان در حال کارکردن است که نشان دهنده موفقیت خوبی در این زمینه است.وی به انجام پیوندهای متعدد کلیه در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران اشاره کرد و گفت: 14 پیوند کلیه و پانکراس همزمان انجام شده که این عمل جراحی بسیار موفقیت آمیز بوده است.بصیری بیان داشت: پیوند پانکرانس به دلیل اهدا عضو از افراد دچار مرگ مغزی در کشور افزایش یافته است
پیوند کبد در شیراز هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت آمار بسیار خوبی را دارد.** حدود 30 هزار بیمار دیالیزی داریموی با اشاره به اینکه در ایران حدود 30 هزار نفر دیالیز می شوند، گفت: این افراد در مرحله پنجم نارسایی کلیه هستند و باید دیالیز شوند.نارسایی کلیه به پنج قسمت تقسیم می شود، آنهایی که به مرحله پنجم می رسند باید دیالیز شوند.بصیری ادامه داد که حدود پنج برابر این افراد هم دچار درجاتی از نارسایی کلیه هستند که هنوز به مرحله دیالیز نرسیده و دچار نارسایی کلیه هستند که امیدواریم با مراقبت و تغذیه مناسب بتوان این بیماری را کنترل کرد.** ایران پیشرو در جراحی لاپاراسکوپی در بیماری کلیه استوی بیان داشت: ما در جراحی آندوسکوپی و لاپاراسکوپی در بیماری کلیه و مجاری ادرار پیشرفت های بسیار شایانی داشتیم و به عبارتی پیشرو این رشته در منطقه هستیم .رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: حتی از ترکیه که مدتی از ما جلو بود، پیشی گرفتیم و تولیدات علمی ما از این کشور بیشتر است و در این زمینه پیشتاز منطقه هستیم.وی با اشاره به اینکه ، دستیار، دانشجو و فلوشیپ فوق تخصصی از افغانستان این دوره را در ایران طی کردند، گفت: متخصصان برخی از کشورهای هم دوره های آموزشی در این زمینه را طی کردند و در حال حاضر مشغول ارایه خدمت در کشور خود هستند.علمی ** 1201 ** 1200 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی پیوند اعضا رشته پزشکی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی